UE Feader

A Unión Europea, a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), apoia a realización dun proxecto da empresa consistente en MELLORAS TECNOLÓXICAS EN IQUEIXERÍA, cun investimento subvencionable de 47,349,00 €, para o que se lle concedeu unha axuda pública total de 21.307,05 € (o 75% financiada polo Feader). Con este proxecto a empresa pretende a modernización das instalación e o aumento da produción